Visum oplysning

Tid for sagsbehandling tager cirka 2 uger. Hvis der er tvivl efter gennemlæsning venligst send en e-mail til embassy@chiledk.dk

Bemærk: Der kræves ikke visum for danske statsborgere der rejser til Chile som turister.

Som turist må man opholde sig i landet i op til 90 dage, med mulighed for forlængelse med yderligere 90 dage ved henvendelse i Ministerio del Interior (Extranjeria de Chile), Departamento de Extranjería. Gebyret for eventuel forlængelse er på US$ 100

Opholdstilladelse til Studerende

Alle dokumenter fremsendes til konsulatet via almindelig post (Ikke E-mail), venligst ring ca 5 hverdage after for at bestille tid.  Ansøgningsfrist min. 2 uger før afrejse.

Betingelser:

1) Dokumentation for optagelse på et universitetet eller uddannelsessted, som er officielt anerkendt i Chile.

2) Dokumentation for stipendier og/eller lån, eller i andre tilfælde, dokumentation for de økonomiske midler, der er til rådighed under opholdet i Chile.

3) Kopi af Pas, der er gyldigt i opholdstilladelsesperioden. (Passet skal ikke fremsendes, medbringes kun ved afhentning af visum)

4) Lægeattest, hvori der fremstår, at ansøgeren ikke lider af nogen form for smitsomme sygdomme.Der kræves ingen sundhedstests, (blot at lægen skriver under på at der ifølge journalen ikke figurere smitsomme sygdomme.

5) Straffeattest (den elektroniske version er gyldig)

6) Fødselsattest (Kopi)

7)  Et aktuelt pasbillede (farve med hvid baggrund). Ikke iPhone foto.

8) Kopi af studiekort

9) Der skal sendes en skriftlig ansøgning, hvori der redegøres for ansøgers eller ansøgernes personlige data, årsag til ophold, opholdsperiode, rejsedato, beskrivelse af økonomisk situation (dokumentation herom skal vedlægges),adresse og telefonnummer. Er ansøgeren gift med en chilensk statsborger, skal ægtefællen skrive ansøgningen. Der findes ingen formularer.

Behandling af denne type opholdstilladelse tager cirka to uger. Ansøgeren skal selv møde op på konsulatet for at afhente bevis på opholdstilladelsen. Tidsfristen til indrejse i Chile udløber 90 dage efter, at opholdstilladelsen er udsedt. Visum koster 2108 DKK ( Man skal betale kontant i danske kroner)

Opholdstilladelse til studerende medfører ikke arbejdstilladelse

 

Midlertidig Opholdstilladelse

Midlertidig opholdstilladelse gives for et år til personer, som har familie i Chile, til udenlandske investorer, forskere i videnskab eller religion eller til tekniske rådgivere, som er udsendt af udenlandske virksomheder. Hvis vedkommende vil fortsætte med at bo i landet efter det første år, skal opholdstilladelsen fornyes. Når man har været bosat i landet i to år, skal der søges om permanent opholdstilladelse.

Betingelser:

1) Familierelationer:

– Chileners ægtefælle
– Chileners forældre eller børn
– Chileners slægtninge i ret opstigende linie
– Ægtefælle til og børn af udlændinge med opholdstilladelse i Chile
– Forældre til udlændinge med opholdstilladelse i Chile

2) Pas, der er gyldigt i perioden, som der søges opholdstilladelse for. Til ansøgning sendes kopi af siderne med personlige data. (Passet skal ikke fremsendes, medbringes kun ved afhentning af visum)

3) Lægeattest, hvori der fremstår, at ansøgeren ikke lider af nogen form for smitsomme sygdomme. ( Bare to linjer)

4) Straffeattest

5) Fødselsattest

6) Et aktuelt pasbillede (farve med hvid baggrund). Ikke iPhone foto.

7) Der skal sendes en skriftlig ansøgning, hvori der redegøres for ansøgers eller ansøgernes personlige data, årsag til ophold, opholdsperiode, rejsedato, beskrivelse af økonomisk situation (dokumentation herom skal vedlægges), adresse og telefonnummer. Er ansøgeren gift med en chilensk statsborger, skal ægtefællen skrive ansøgningen. Der findes ingen formularer.

Behandling af denne type opholdstilladelse tager mellem to og fire uger. . Ansøgeren skal selv møde op på konsulatet for at afhente bevis på opholdstilladelsen. Tidsfristen til indrejse i Chile udløber 90 dage efter, at opholdstilladelsen er udstedt.

Efter at have haft midlertidig opholdtilladelse i to år i Chile, skal der søges om permanent opholdstilladelse.

Pris: 542 USD + 10%

Opholdstilladelse betinget af Kontrakt

For denne type opholdstilladelse kræves der samme dokumentation, som beskrevet i MIDLERTIDIGT OPHOLDSTILLADELSE (Pkt. 2 til 7) samt ARBEJDSKONTRAKTEN underskrevet af arbejdsgiver ved en Notar i Chile.

ARBEJDSKONTRAKTEN skal være udarbejdet i henhold til chilensk lov og være betinget af, at arbejdsgiveren forpligter sig til at betale arbejdstagerens returbillet samt betale de fornødne skatter. Kontrakten skal desuden være underskrevet af arbejdsgiveren foran en notar i Chile.

Arbejdstageren skal underskrive kontrakten på Chiles konsulat.

Denne type opholdstilladelse kan opnås for en periode af højst to års varighed.

Efter at have haft midlertidig opholdtilladelse i to år i Chile, skal der søges om permanent opholdstilladelse.

Behandling af denne type opholdstilladelse tager mellem to og fire uger..- Ansøgeren skal selv møde op på konsulatet for at afhente bevis på opholdstilladelsen. Tidsfristen til indrejse i Chile udløber 90 dage efter, at opholdstilladelsen er udstedt.

Turistvisum med én eller flere indrejser

Der skal sendes en skriftlig ansøgning, hvori der redegøres for ansøgers eller ansøgernes personlige data, årsag til ophold, opholdsperiode, rejsedato, beskrivelse af økonomisk situation (dokumentation herom skal vedlægges), email,  adresse og telefonnummer. Der findes ingen formularer.

Bemærk at der findes en række lande hvor saghsbehandlingen varer op til 4 uger.

Betingelser:

  • Kopi af Pas, der er gyldigt i opholdstilladelsesperioden. (Passet skal ikke fremsendes, medbringes kun ved afhentning af visum)
  • Opholdstilladelse
  • Dokumentation for ansættelse samt uddannelsesbevis
  • Navne, adresser, m.v. på kontaktpersoner i Chile
  • Et aktuelt pasbillede (farve med hvid baggrund). Ikke iPhone foto.
  • I nogle tilfælde skal der fremvises invitationsbrev
  • Hvis ansøgeren er gift med en person af chilensk oprindelse, skal der fremvises vielsesattest

 

 NY “WORKING HOLIDAY”  VISUM I CHILE

To be eligible, you must meet the following criteria: 

(a) Be a Danish national who is residing in Denmark at the time of the application; 

(b) Be at least 18 and no more than 31 years old (both inclusive) at the time of application; 

(c) Not be accompanied by children; 

(d) Copy o thef valid Danish passport; ( Only the page with personal information)

(e) Hold a return ticket, or sufficient funds to purchase such a ticket; 

(f) Have a minimum of US$3.000 available funds to meet your living costs while you are in Chile. (Evidence of funds will have to be provided, such as bank account statements, credit cards statements, or money orders); 

(g) Provide a police record in order to meet our character requirements; 

(h) Provide a medical examination; ( With the family doctor´s certificate it is enough) 

(i) Hold medical and comprehensive hospitalization insurance for the length of your stay; 

(j) Provide 1 color recent passport size photograph in color. (Not Iphone photo)

(k) Send an simple application letter with contact information an description of your trip. ( Not formal)

Present the application and the documents at the Consulate of Chile in Denmark, or send all the documents by normal mail, and call 5 days efter to get an appoinment. Fee US$ 542 + 10%

Anuncios